Elaborat lokacijske preveritve LP-04 Hiša v Šlovrencu