Javna razgrnitev OPPN za območje POD-22 (nad domom ostarelih v Podsabotinu) - 04.12.2023 – 08.01.2024