Akti

OPPN Vrhovce

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrhovce za del enote urejanja prostora VKO-15 in KE-15.

Pojdi na datoteke
LP-04 Hiša v Šlovrencu

Elaborat lokacijske preveritve.

Pojdi na datoteke
Elaborat lokacijske preveritve LP-03 Zaselek Štanfel

Elaborat lokacijske preveritve.

Pojdi na datoteke
OPPN za območje POD-22

Nad domom ostarelih v Podsabotinu.

Pojdi na datoteke